Artikelen

Lees hier onze artikelen over steekproeven.

News

Persbericht

Statistische steekproef ingewikkeld? Met Zypper niet meer! Als u bij de controle van geldstromen gebruik maakt van een steekproef is het selecteren van euro’s, door selectie van een geldsteekproef, de beste manier om een conclusie te trekken die in bedragen luidt. Maar, het steken van euro’s zonder een audit softwarepakket is best lastig.

Bob van Leeuwen

Fiscalist

Useful

Betrouwbare aangifte

Veel gemeenten, en provincies zijn de afgelopen week druk in de weer geweest met het doen van de laatste aangifte 2021 en het opstellen van de declaratie voor het BTW compensatiefonds.

Bob van Leeuwen

Fiscalist

Unsplash Image
Marketing

Hoe bepaal ik de populatie voor de steekproef?

De afgelopen periode heeft Zypper veel demonstraties gegeven van de app waarmee de steekproef kan worden getrokken. Niet het trekken van de steekproef met Zypper, maar het bepalen van de populatie én het beoordelen van de trekking is een grote uitdaging.

Bob van Leeuwen

Fiscalist

Marketing

Facturen steken? Of toch niet? Maar soms wel..

De Belastingdienst adviseert “belanghebbenden” in het kader van (Doorontwikkeld) Horizontaal Toezicht niet alleen fiscale risico’s in kaart te brengen en adequate beheersingsmaatregelen in hun administratieve organisatie in te bouwen, maar ook dat er monitoring plaatsvindt door middel van statistische steekproeven.

Paul-van-Batenburg

Statisticus

Marketing

Rechtmatigheidscontrole

Vanaf verslagjaar 2022 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening. Hiermee leggen zij verantwoording af over de naleving van de regels voor het financiële reilen en zeilen in de organisatie.

Bob van Leeuwen

Fiscalist

Marketing

Horizontaal toezicht

In 2005 zijn de eerste HT-convenanten gesloten. De convenanten omvatten afspraken over de wijze waarop de ondernemer en de Belastingdienst omgaan met beheersing en controle van fiscale processen. Het convenant bevatte kernwaarden als transparantie, begrip en vertrouwen sleutelbegrippen en vormde de basis voor een goede fiscale verantwoording.

Bob van Leeuwen

Fiscalist

Marketing

Steekproef fiscaal

Steekproef van de Belastingdienst Als gemeente of andere grote onderneming kunt u op onverwachte momenten controle krijgen van de Belastingdienst. De controlemethodiek is vastgelegd in de Controle Aanpak

Bob van Leeuwen

Fiscalist

Op de hoogte blijven van onze laatste
ontwikkelen, blogs en updates?